OVER ONS

over ons - meester Jan  portrait.JPG

Campanae Lovanienses werd opgericht in 1988 en heeft als doel het klokkenpatrimonium in Leuven en daarbuiten te beschermen en het beiaardgebeuren in Leuven te promoten.

 

Wij ondersteunen de beiaardconcerten, ijveren voor het behoud, de inventarisatie en gebruik van luidklokken en publiceren viermaal per jaar een Nieuwsbrief met gevarieerde artikels over geschiedenis en actualiteit van klokken en beiaarden.

 

Geregeld organiseert Campanae Lovanienses lezingen en elk jaar gaan we in oktober op excursie naar een of meer beiaardsteden in België, Nederland of Frankrijk.

Momenteel telt onze vereniging ongeveer 200 leden.  

 

In haar dertigjarig bestaan heeft Campanae Lovanienses een aantal belangrijke projecten gerealiseerd. De belangrijkste zijn:  

  • 1990:  de tentoonstelling Stad met klank. Vijf eeuwen klokken en klokkengieters in Leuven (Universiteitsbibliotheek Leuven) 

  • 1992: instelling van het gezamenlijk paasluiden in Leuven 

  • 1998: de uurklopper Meester Jan, een beeldhouwwerk van Willy Peeters, op de Sint-Pieterskerk (i.s.m. ABB Verzekeringen) 

  • 2000:  de cd Klokslag, een uniek klankdocument van geluien en voorslagen in Vlaams-Brabant (i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant) 

  • 2009: het boek Campanae Lovanienses, met historische artikels en een uitvoerige inventaris van alle klokken van groot-Leuven (uitgeverij Peeters, Leuven) 

  • 2021: het Matthias Vanden Gheynjaar 

bestuur

Paul-Félix Vernimmen is voorzitter van Campanae Lovanienses. Hij is de kleinzoon van klokkengieter Félix Van Aerschodt en beheert de nalatenschap van de Leuvense klokkengietersfamilie met die naam.

 

Toen de beiaard die zijn grootvader goot voor de Sint-Catharinakerk in Antwerpen-Kiel buiten gebruik werd gesteld, gaf hij de klokken een nieuw leven door ze te installeren als tuinbeiaard in Veltem. 

Philippe Beullens is ondervoorzitter van Campanae Lovanienses en verzorgt de website van onze vereniging. Hij is organist van de Sint-Martinuskerk in Overijse, leraar orgel en algemene muziekleer in Overijse en beiaardier. Hij was in 2014 finalist van de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola in Mechelen.

 

Geregeld bespeelt hij de beiaarden van de Leuvense bibliotheektoren, de Sint-Pieterstoren en de Sint-Romboutstoren in Mechelen.

Luc Rombouts is secretaris van Campanae Lovanienses en inhoudsverantwoordelijke van de website. Hij is beiaardier van de KU Leuven, de Abdij van Park en de stad Tienen en is curator van Beiaardcultuur Leuven.

 

Hij doceert beiaardgeschiedenis en campanologie aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen en beiaardspel aan de Leuvense afdeling van deze school. Hij publiceerde een aantal boeken over de geschiedenis van de beiaard. Samen met Twan Bearda vormt hij het vierhandig beiaardduo The Bells’ Angels.

David Proot is penningmeester van Campanae Lovanienses, hoofdredacteur van de driemaandelijkse Nieuwsbrief en beheerder van onze Facebookpagina.

 

Als student was hij muzikaal actief als bespeler van de grote trom bij de Leuvense Studentenfanfare, waarvan hij de geschiedenis schreef.

Twan Bearda is beiaardier van Grimbergen. Hij werd in 2003 eerste laureaat van de Internationale Beiaardwedstrijd Koningin Fabiola in Mechelen. Hij was mederedacteur van het boek Campanae Lovanienses. Het klokkenpatrimonium van Groot-Leuven.

 

Geregeld bespeelt hij de beiaard van de Leuvense bibliotheektoren. Samen met Luc Rombouts vormt hij het vierhandig beiaardduo The Bells’ Angels. 

An Lommelen is stadsbeiaardier van Genk. Zij organiseert de jaarlijkse beiaardtrip van Campanae Lovanienses.

 

Geregeld bespeelt zij de beiaard van de Leuvense bibliotheektoren. Samen met Dina Verheyden vormt ze het vierhandig beiaardduo DNA.

Eddy Mariën is stadsbeiaardier van Leuven, Mechelen en Halle en beiaardier in Meise. Aan de Koninklijke Beiaardschool te Mechelen doceert hij beiaardspel, harmonie en campanologie.

 

Hij won enkele internationale beiaardwedstrijden, schreef een thesis over Het dempen van beiaardklokken en heeft verscheidene beiaardcomposities op zijn naam staan. Samen met Thomas Lee vormt hij het vierhandig beiaardduo Campana Nova.

Philippe Moury is titularis-organist van de Sint-Lambertuskerk te Heverlee, meewerkend organist in het Jezuïetenhuis te Heverlee en de Sint-Pieterskerk in Leuven. Daarnaast is hij dirigent van de Koninklijke Zangkring Trinitas.

 

Hij animeert het paasluiden en kerstluiden in de Leuvense parochies en zet zich in voor het behoud van het klokkenerfgoed.

Jacques Sergeys was tot 1980 klokkengieter in Leuven en de laatste die in ons land professioneel klokken goot. Hij was gedurende vele jaren penningmeester en archivaris van Campanae Lovanienses.

 

Hij stelde een inventaris op van de Leuvense klokken en was mederedacteur van het boek Campanae Lovanienses. Het klokkenpatrimonium van Groot-Leuven.

Jef Teugels begeleidde als hoogleraar wiskunde aan de KU Leuven verschillende eindverhandelingen over wiskundige aspecten van klokken. Hij was mederedacteur van het boek Campanae Lovanienses. Het klokkenpatrimonium van Groot-Leuven.

 

Onder zijn impuls en coördinatie werden de laatste jaren alle kerkelijke luidklokken in Oost-Brabant bezocht, beschreven en verwerkt in een groot aantal publicaties.

Marc Van Eyck is beiaardier van de Leuvense Sint-Geertruibeiaard en van de Vredesbeiaard in Aarschot. Geregeld bespeelt hij de beiaard van de Leuvense bibliotheektoren.

 

Hij is actief als adviseur in beiaardbouw, waarbij hij zich vooral concentreert op het speelmechanisme van de instrumenten. Hij is auteur van de Beiaard Kwaliteit Standaard voor nieuwe beiaarden en ontwikkelde hiervoor het VEMA-systeem.