top of page

Beiaarden 

Met vijf prachtige beiaarden binnen zijn muren is Leuven één van de belangrijkste beiaardsteden ter wereld. In de film ‘Vijf beiaarden boven Leuven’ maakt je in drie minuten tijd kennis met het klinkende beiaarderfgoed in onze stad. 

 

In 2020 stelden de stad Leuven en de KU Leuven beiaardier Luc Rombouts aan als curator van Beiaardcultuur Leuven. Beiaardcultuur Leuven heeft als doelstelling om de Leuvense beiaarden te promoten als een gezamenlijk klinkend erfgoed en Leuven verder te ontwikkelen als een wereldcentrum van beiaardcultuur. 

Sint-Geertruikerk

 

De oudste beiaard bevindt zich in de Sint-Geertruikerk. Dit instrument werd gegoten door de beroemde Leuvense klokkengieter Andreas Jozef Vanden Gheyn in 1778. De beiaard wordt bespeeld bij bijzondere gelegenheden door kerkbeiaardier Marc Van Eyck. 

 

Een uitgebreide geschiedenis van deze beiaard lees je op https://www.beiaard.org/site/node/40.  

Volg de Facebookpagina van deze beiaard.

 

Sint-Pieterskerk

 

In de Sint-Pieterskerk hangt de stadsbeiaard.

In de kerk werd al vanaf 1525 beiaard gespeeld. Het huidige instrument werd in de jaren ’30 gegoten in de Leuvense klokkengieterij Sergeys en vervangt het instrument dat in vlammen opging tijdens de Brand van Leuven in 1914.

De beiaard werd weggevoerd door de nazi’s in 1943, maar de meeste klokken kwamen na de oorlog ongeschonden terug. De beiaard wordt elke vrijdag bespeeld van 12 tot 13 u door stadsbeiaardier Eddy Mariën. 

 

Een uitgebreide geschiedenis van deze beiaard lees je op https://www.beiaard.org/site/node/42.  

Word lid van de Facebookgroep van deze beiaard.

Universiteitsbibliotheek

 

In de universiteitsbibliotheek hangt de grootste en zwaarste beiaard van Leuven. Oorspronkelijk had hij 48 klokken, evenveel als het aantal Amerikaanse staten in 1928. Ze waren gegoten door de beroemde Engelse klokkengieter Gillett & Johnston. Toren en beiaard overleefden de brand van de bibliotheek in 1940. In 1983 werd de beiaard onder impuls van de Amerikaanse beiaardierster Margo Halsted uitgebreid tot 63 klokken. Met een gewicht van 35 ton is hij een van de zwaarste beiaarden van Europa.

 

De beiaard wordt buiten de examenperiodes bespeeld op dinsdag van 19 tot 19.45u en op woensdag van 13 tot 13.45u door universiteitsbeiaardier Luc Rombouts of een gastbeiaardier. 

Je kan de bespelingen op livestream volgen via het YouTube-kanaal ‘Zingend brons’.

Word lid van de Facebookgroep van deze beiaard.

Een uitgebreide geschiedenis van deze beiaard lees je op https://www.beiaard.org/site/node/11

 

 

Sint-Jan-de-Doperkerk (Groot Begijnhof)

 

In de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof hangt de lichtste beiaard van de stad. In 2009 werden

16 kleine klokken die tot 1983 in de bibliotheektoren hingen, aangevuld met 29 nieuwe klokken, zodat een beiaard werd gecreëerd van 45 klokken met een totaalgewicht van amper 1,3 ton. Het instrument heeft een ‘parelend’ karakter.

 

De beiaard wordt elke eerste en derde woensdag van de maand bespeeld van 19 tot 20 u door universiteitsbeiaardier Luc Rombouts. 

Word lid van de Facebookgroep van deze beiaard. 

 

Een uitgebreide geschiedenis van deze beiaard lees je op https://www.beiaard.org/site/node/41.

 

Sint-Jan-Evangelistkerk (Abdij van Park)

 

De jongste beiaard is de Vredesbeiaard in de Abdij van Park. Dit instrument is een replica van de 18de-eeuwse abdijbeiaard, die in 1811 verhuisde naar de Sint-Pieterskerk en daar op 26 augustus 1914 werd ten onder ging tijdens de Brand van Leuven. Dankzij oude documenten kon de klank van de oude beiaard worden gereconstrueerd. De beiaard werd ingehuldigd op

11 november 2018 en kwam deels tot stand met steun van de stad Neuss aan de Rijn als een akt van verzoening met de stad Leuven.

 

De beiaard wordt elke woensdag bespeeld van 17 tot 18 u door abdijbeiaardier Luc Rombouts. Tijdens het winteruur vindt de bespeling plaats van 16 tot 17u.

Word lid van de Facebookgroep van deze beiaard. 

 

Een uitgebreide geschiedenis van deze beiaard lees je op

https://beiaard.org/site/node/93

 

 

bottom of page