top of page

Automatische klokkenspellen

De vijf handbespeelbare beiaarden zijn alle ook voorzien van een beiaardautomaat. Daarnaast klinken in Leuven nog drie andere automatische klokkenspelen. 

Leo XIII Seminarie

 

Rond 1900 werd in het nieuw gebouwde Leo XIII een mechanisch uurwerk met een versteekbare voorslag op vijf klokken geplaatst. De klokken dateren van 1896 en waren gegoten door de Leuvense klokkengieter Alphonse Beullens. Uurwerk en klokkenspel waren geschonken door kanunnik Armand Thiéry, die de klokken de namen gaf van enkele van zijn familieleden. De uurslag werd voorafgegaan door de Lourdesmelodie Laudate Mariam, die ook vermeld staat op de glasramen van de kapel. De kwartieren speelden een ding-dongmotief op twee klokken. 

 

In 1967 werd de voorslag gedemonteerd. In 1992 werd het uurwerk in bruikleen gegeven aan het Musée de la cloche et du carillon in het Waalse dorp Tellin. Toen het museum in 2013 niet meer werd ondersteund door de gemeente, vroeg KU Leuven het uurwerk terug. Het werd gerestaureerd door de firma Clock-o-Matic. In 2018 werd op initiatief van directeur Stijn Demaré ook de voorslag in ere hersteld. Aangezien slechts twee van de vijf oorspronkelijke klokken waren bewaard gebleven, werden vijf nieuwe Eijsboutsklokken besteld die opnieuw elk uur de melodie Laudate Mariam laten horen. De friesversiering is geïnspireerd op een trompe-l’oeilmotief, destijds ontworpen door kannunik Thiéry.

 

De klokken zijn gestemd in middentoonstemming, die mooi bij deze melodie past. De klokken hebben de melodietonen cis3 (do#), fis3 (fa#), gis3 (sol#), ais3 (la#) en b3 (si) en zijn qua toonaard afgestemd op de Reuzegomvoorslag vanuit de naburige toren van de universiteitsbibliotheek, weliswaar twee octaven hoger. 

 

Kasteel van Arenberg

 

In 1984 werd een automatisch spel van zes klokken gerealiseerd in het uurwerktorentje van het Kasteel van Arenberg. In 2021 werd het spel uitgebreid tot zestien klokken, zodat het klokkenspel een groter repertoire aankan. Er werd een beiaardcomputer met dataverbinding geplaatst om de klokken ook vanop afstand te bedienen. Net als de zes oorspronkelijke klokken werden de nieuwe exemplaren gegoten door Koninklijke Eijsbouts uit Asten. De installatie werd uitgevoerd door de firma Clock-o-Matic uit Holsbeek.

De zwaarste klok weegt 60 kg en geeft de melodietoon a2 (la). De zestien klokken wegen samen 319 kg en hebben een toonomvang van anderhalf octaaf. Het klokkenspel speelt elk half uur. 

 

Sint-Agathakerk Wilsele

 

Op Paasdag 2009 werd in de parochie van Sint-Agatha in Wilsele een automatisch spel van 23 klokken ingehuldigd. Het klokkenspel was een geschenk van de kerkraad aan de dorpsgemeenschap van Putkapel, met medewerking van de stad Leuven.

 

De klokken hangen aan een afzonderlijke constructie aan de zuidzijde van de kerk. Het geheel werd gerealiseerd door de firma Clock-o-Matic uit Holsbeek. De klokken, die geen opschrift of versiering dragen, werden gegoten door Koninklijke Eijsbouts in Asten. De melodietonen van de klokken zijn c3 – d3 – chromatisch – c5. De zwaarste klok weeg 44 kg, het kleinste klokje 9 kg. Het totaalgewicht van de 23 klokken bedraagt 386 kg. 

 

bottom of page