(English text below) 

 

Resultaten van de Matthias Vanden Gheynwedstrijd voor

beiaardcompositie en -bewerking 

 

 

Naar aanleiding van het 300ste geboortejaar van organist, beiaardier en componist Matthias Vanden Gheyn (Tienen, 1721 - Leuven, 1785) organiseerde de Leuvense klokken- en beiaardvereniging Campanae Lovanienses een internationale wedstrijd voor beiaardcompositie en -bewerking.  

 

Er waren twee categorieën:  

 

1. Beiaardcomposities die geïnspireerd zijn door het begrip ‘kosmologie’ 

 

2. Beiaardarrangementen van een werk uit de barokperiode, geschikt aan een middentoonbeiaard van 3,5 octaven  

 

In categorie 1 werden 32 inzendingen ontvangen uit 12 landen; in categorie 2 werden 30 inzendingen ontvangen uit 8 landen. De inzendingen in categorie 1 werden beoordeeld door een internationale jury van vier componisten / pianisten en vier beiaardiers. De inzendingen in categorie 2 werden beoordeeld door de vier beiaardiers in de jury. De uitslag werd bepaald door optelling van de punten van de juryleden. De juryleden kenden noch elkaars identiteit, noch die van de inzenders.  

 

De resultaten werden op 12 juni bekendgemaakt tijdens het online congres van de World Carillon Federation.  

 

 

De volgende inzendingen werden bekroond:  

 

Categorie 1 (beiaardcomposities):  

 

1ste prijs (€ 2.000 en publicatie):  

Geert D’hollander (voormalig stadsbeiaardier van o.m. Antwerpen en Gent; momenteel beiaardier aan de Bok Tower in Lake Wales Florida) voor de compositie ‘Halos’ 

 

2de prijs (€ 1.000 en publicatie):  

Jeroen Malaise (pianist, componist en docent in Antwerpen) voor de compositie ‘The Vermillon Bird of the South’ 

 

3de prijs (€ 500 en publicatie):  

Thomas Laue (beiaardier in Canberra, Australië) voor de compositie ‘Boomerang Nebula’ 

 

Worden ook gepubliceerd:  

'Expansion' van Joey Brink (USA), en 'Big Bang' van Jo Coenen (België).  

 

 

 

De winnende composities zullen uitgevoerd worden op 2 oktober 2021 om 16u tijdens het Festival 20/21. Daarna volgen uitvoeringen tijdens Knal!, het Leuvense Big Bang Festival. Dit festival eert de Leuvense priester en hoogleraar Georges Lemaître (1894-1966), die als eerste de theorieën van de uitdijing van het heelal (1927) en van de big bang (1931) formuleerde. 

 

 

Categorie 2 (beiaardarrangementen):  

 

1ste prijs (€ 1.500 en publicatie):  

Thomas Laue (beiaardier in Canberra, Australië) voor zijn arrangement van de vioolsonate op. 16 nr. 12 van Isabella Leonarda (1620-1704) 

 

2de prijs (€ 750 en publicatie):  

Geert D’hollander (voormalig stadsbeiaardier van o.m. Antwerpen; momenteel beiaardier aan de Bok Tower in Lake Wales, Florida, USA) voor het arrangement van de klavecimbelsuite nr. 1 van Joseph-Hector Fiocco (1703-1741) 

 

3de prijs (€ 500 en publicatie):  

Roy Kroezen (voormalig stadsbeiaardier van Zwolle; momenteel beiaardier in Centralia, Illinois, USA) voor het arrangement van de Franse Suite nr. 2 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Zullen ook worden uitgegeven:  

Sonate in D mineur van Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (ca. 1665-1729), bewerkt door Tom Gurin (USA) en delen uit het 1e Livre de clavecin van Pancrace Royer (1703-1755), bewerkt door Richard de Waardt (Nederland). 

 

De winnende arrangementen zullen in het voorjaar van 2022 uitgevoerd worden op de Vredesbeiaard in de Abdij van Park.  

 

Campanae Lovanienses zal de partituren van de vijf hoogst gerangschikte inzendingen in beide categorieën gratis ter beschikking stellen aan de internationale beiaardgemeenschap.  

 

De jury bestond uit de volgende leden:  

 

Componisten / pianisten: Michael Finnissy (UK), Anthony Romaniuk (Australië), Leo Samama (Ned.), Annelies Van Parys (B.) 

 

Beiaardiers: Stefano Colletti (Fr.), Koen Cosaert (B.), Monika Kazmierczak (Pol.), Tiffany Ng (USA) 

 

Contact:  

Luc Rombouts, secretaris zonder stemrecht van de jury (luc.rombouts@telenet.be of +32-475-69 06 69).  

 

De wedstrijd werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van: 

 

de Vlaamse Gemeenschap 

 

de stad Leuven 

 

de stad Tienen 

 

de KU Leuven 

 

de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' te Mechelen 

 

de Norbertijnen van de Abdij van Park 

 

de concertorganisatie ‘Klassiek in de Kapel' (Tienen) 

 

Singing Bronze Foundation (Asten) 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

Results of the Matthias Vanden Gheyn contest  

for carillon composition and arrangement 

 

 

On the occasion of the 300th anniversary of the birth of organist, carillonneur and composer Matthias Vanden Gheyn (Tienen, 1721 - Leuven, 1785), the Leuven Bell and Carillon Society Campanae Lovanienses organized an international contest for carillon composition and arrangement. 

 

There were two categories:  

 

1. Carillon compositions inspired by the concept of cosmology 

 

2. Carillon arrangements of a work of the Baroque period, suitable to a meantone carillon of 3.5 octaves  

 

In Category 1, 32 submissions were received from 12 countries; in Category 2, 30 submissions were received from 8 countries. The submissions in category 1 were judged by an international jury of four composers/pianists and four carillonneurs. The submissions in category 2 were evaluated by the four carillonneurs in the jury. The results were determined by adding up the judges' scores. The judges did not know each other's identity or that of the entrants.  

 

The results were announced on June 12 during the online congress of the World Carillon Federation.  

 

 

The following submissions were awarded: 

 

Category 1 (carillon compositions):  

 

1st prize (€ 2.000):  

Geert D’hollander (former city carillonneur of, inter alia, Antwerp and Ghent; currently carillonneur at the Bok Tower in Lake Wales Florida) for his work Halos 

 

2nd prize (€ 1.000):  

Jeroen Malaise (pianist, composer and professor in Antwerp) for his work The Vermillon Bird of the South 

 

3rd prize (€ 500):  

Thomas Laue (carillonneur in Canberra, Australië) for his work Boomerang Nebula 

 

Will also be published:  

‘Expansion’ by Joey Brink (USA), and ‘Big Bang’ by Jo Coenen (Belgium).  

 

 

The winning compositions will be performed on October 2, 2021 at 4 pm during the ‘Bells’ project day of Festival 20/21. Later, performances will following during Knal!, the Leuven Big Bang Festival. This festival honors the Leuven priest and professor Georges Lemaître (1894-1966), who first developed the theories of the expansion of the universe (1927) and of the big bang (1931). 

 

 

Category 2 (carillon arrangements):  

 

1st prize (€ 1,500):  

Thomas Laue (carillonneur in Canberra, Australië) for an arrangement of the Sonate for Violin op. 16 n° 12 by Isabella Leonarda (1620-1704) 

 

2nd prize (€ 750):  

Geert D’hollander (former city carillonneur of, i.a., Antwerp and Ghent; currently carillonneur at the Bok Tower in Lake Wales Florida) for an arrangement of the Suite n° 1 for Harpsichord by Joseph-Hector Fiocco (1703-1741) 

 

3rd prize (€ 500):  

Roy Kroezen (former city carillonneur of Zwolle; currently carillonneur in Centralia, Illinois, USA) for an arrangement of the French Suite n° 2 by Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Will also be published:  

Sonata in D minor by Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, arranged by Tom Gurin (USA) and Pieces from the 1st Livre de clavecin by Pancrace Royer, arranged by Richard de Waardt (the Netherlands). 

 

 

 

The winning arrangements will be performed on baroque replica carillon at Park Abbey in the spring of 2022.  

 

Campanae Lovanienses will make the scores of the five highest ranked entries in both categories available free of charge to the international carillon community.  

 

The jury consisted of the following members: 

 

Composers / pianists: Michael Finnissy (UK), Anthony Romaniuk (Australia), Leo Samama (the Netherlands), Annelies Van Parys (Belgium) 

 

Carillonneurs: Stefano Colletti (France), Koen Cosaert (Belgium), Monika Kazmierczak (Poland), Tiffany Ng (USA) 

 

Contact:  

Luc Rombouts, non-voting secretary of the jury (luc.rombouts@telenet.be or +32-475-69 06 69).  

 

 

 

The contest was made possible thanks to the generous support of: 

 

 

The Flemish Community 

 

The City of Leuven 

 

The City of Tienen 

 

KU Leuven 

 

The Royal Carillon School ‘Jef Denyn’ at Mechelen 

 

The Fathers Norbertines of Park Abbey 

 

The Tienen concert organisation ‘Klassiek in de Kapel' 

 

The Singing Bronze Foundation (Asten)